Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Flyktningetjeneste

Leksvik kommune har valgt å bosette flyktninger som har fått opphold i Norge. Bosatte flyktninger har rett til å benytte de samme kommunale tjenester som øvrige innbyggere i kommunen. Noen tilbud er spesielt rettet mot flyktninger.

Flyktningetjenesten i Leksvik er underlagt NAV Leksvik og er lokalisert på Kommunehuset, 7120 Leksvik. Telefonnummer er 5555 3333 og e-post: nav.leksvik@nav.no. Leder for Flyktningetjenesten er André Sagmo.

Vår oppgave er å bosette flyktninger og hjelpe dem med å etablere en selvstendig tilværelse. Vi samarbeider med mange instanser og kan gi rådgivning til alle som er i kontakt med flyktninger bosatt av kommunen.

I Flyktningetjenesten har vi ansatt 3 medarbeidere:


Agnes Marie Moen - programrådgiver

Ioannis Bruheim Markakis - flyktningekonsulent

Laila Johnsen – miljøarbeider

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltagelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltagerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet.

Opplæring i norsk og samfunnsfag foregår på Leksvik videregående, i henhold til introduksjonsloven. 

Sist endret 02.01.2017

Kontakt

André Sagmo
Leder NAV og Flyktningetjenesten
Agnes Marie Moen
Programrådgiver
Ioannis Bruheim Markakis
Flyktningekonsulent
Laila Johnsen
Miljøarbeider
Fant du det du lette etter?
Login for redigering