Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Flyktningetjeneste

Leksvik kommune har valgt å bosette flyktninger som har fått opphold i Norge. Bosatte flyktninger har rett til å benytte de samme kommunale tjenester som øvrige innbyggere i kommunen. Noen tilbud er spesielt rettet mot flyktninger.

Flyktningetjenesten i Leksvik er underlagt NAV Leksvik og er lokalisert på Kommunehuset, 7120 Leksvik. Telefonnummer er 5555 3333 og e-post: nav.leksvik@nav.no. Leder for Flyktningetjenesten er André Sagmo.

Vår oppgave er å bosette flyktninger og hjelpe dem med å etablere en selvstendig tilværelse. Vi samarbeider med mange instanser og kan gi rådgivning til alle som er i kontakt med flyktninger bosatt av kommunen.

I Flyktningetjenesten har vi ansatt 3 medarbeidere:


Agnes Marie Moen - programrådgiver

Ioannis Bruheim Markakis - flyktningekonsulent

Laila Johnsen – miljøarbeider

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltagelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltagerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet.

Opplæring i norsk og samfunnsfag foregår på Leksvik videregående, i henhold til introduksjonsloven. 

Sist endret 02.01.2017

Kontakt

Agnes Marie Moen
Programrådgiver
55553333
97432774
Ioannis Bruheim Markakis
Flyktningekonsulent
55553333
90362440
Laila Johnsen
Miljøarbeider
55553333
Fant du det du lette etter?