Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
Sjekk om du kan få bostøtte her.

Hvor er bostøttekontoret?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned. 
Papirsøknader sender du til NAV Leksvik, Vinnasand 9, 7120 Leksvik. Tlf 55 55 33 33
 

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til NAV i din kommune
- hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
- hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
- hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
- hvis boutgiftene endrer seg
- hvis en i husstanden blir student

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer her

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket
Klagen skal du sende til NAV Leksvik.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no
Du kan også henvende deg til NAV Leksvik for å få hjelp og veiledning:
Karin Hammervold karin.alice.hammervold@nav.no

NB! Fra 15.12.2016:

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

  

Sist endret 04.01.2017
Fant du det du lette etter?