Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Landbruk i Leksvik

Traktor_Randi Etnan.JPG - Klikk for stort bilde

Leksvik har en stolt fortid som landbrukskommune, og denne næringen er fortsatt en viktig del av kommunen vår.

Landbruksnæringa - den nest største næringa i Leksvik

I 2014 var 23.000 dekar jord i drift. Hele 96 % av arealet benyttes til grasproduksjon og de resterende 4 % til korn. Melkeproduksjon er bærebjelken i næringa og dominerer målt i sysselsetting og verdiskaping. Produsert melkemengde har vært stabil de siste ti årene selv om antall aktive produsenter er nesten halvert på ti år.

Kua_Randi Etnan.JPG - Klikk for stort bilde Randi Etnan

I tillegg til melkeproduksjonen er det 26 bruk med storfekjøttproduksjon på ammekyr og 19 bruk som produserer lammekjøtt. Flere av disse driver i kombinasjon med melk. Leksviklandbruket har store grovfôrressurser i innmark og utmark og har potensiale for vekst innenfor grovfôrbasert kjøttproduksjon. Leksvik har en høy andel økologisk produksjon, 14 % av fulldyrka areal ble drevet økologisk i 2014 (Nord-Trøndelag 8 %).

Tilleggsnæringer

Leksvik er små på tilleggsnæringer i landbruket, men her er det en økende interesse for å skape næring i tilknytning til gårdene. Blant annet er kommunens første gårdsysteri, Hindrum nedre, etablert. Leksvik har også to tilbydere av "Inn på tunet". Den mest omfangsrike tilleggsnæringen i dag er seternæringen med 11 aktive setre som i tillegg til setringa tilbyr opplevelser, kultur, mat, historie og overnatting igjennom "Åpen seter".

Kontaktpersoner Landbruk og skog
 

Kompetansemiljø

 

Sist endret 14.12.2016
Konsesjonssøknad (saker)   kr. 2.600,-
Delingsgebyr (jordlovens § 12)  kr. 1.800,-
Sau

Her har vi samlet en del nyttige linker for deg som er gårdbruker.  

Fant du det du lette etter?