Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Glassplatesamlingen etter Ole Ingebrigtsen Killingberg

Ole Ingebrigtsen Killingberg, født i Østre Killingberg 3. juni 1880. I likhet med mange andre unge på denne tida, dro også Ole til Amerika. Der var han i to kortere perioder. Han var interessert i mange av datidens tekniske nyvinninger, og da spesielt fotografering og levende film. I Leksvik drev han som fotograf, hvor han brukte det amerikaniserte “firmanavnet” O. I. Berg. Forretningen gikk relativt godt, og det ble bl.a. “på moten” å gi bort bilde av seg selv. Midt i sine beste år ble Ole dessverre revet bort av smittsom sykdom. Denne triste lagnaden delte han med mange. Den 20. juli 1918 er oppført som hans dødsdag. 

Ole etterlot seg over 1000 fotonegativer (glassplater). To av hans brødre delte denne samlingen mellom seg. En halvpart ble ødelagt på grunn av vannskade, mens de andre platene ble for ca. 30 år siden overlevert til Leksvik kommunes fotosamling. Denne samlingen utgjør 700 plater, de fleste med gode og skarpe motiver.

A002.jpg A003.jpg A004.jpg A007.jpg A008.jpg A009.jpg A010.jpg A011.jpg A012.jpg A013.jpg A014.jpg A015.jpg A016.jpg A017.jpg A019.jpg A020.jpg A021.jpg A022.jpg A023.jpg A018.jpg A025.jpg A026.jpg A024.jpg A028.jpg A029.jpg A030.jpg A031.jpg A033.jpg A034.jpg A035.jpg A036.jpg A037.jpg A027.jpg A038.jpg A040.jpg A041.jpg A039.jpg A043.jpg A044.jpg A045.jpg A046.jpg A047.jpg A048.jpg A042.jpg A050.jpg A051.jpg A052.jpg A053.jpg A054.jpg A055.jpg A056.jpg A049.jpg A058.jpg A057.jpg A059.jpg A061.jpg A062.jpg A063.jpg A064.jpg A065.jpg A066.jpg A067.jpg A068.jpg A069.jpg A070.jpg A060.jpg A072.jpg A089.jpg A090.jpg A071.jpg A091.jpg A093.jpg A094.jpg A095.jpg A096.jpg A092.jpg A098.jpg A099.jpg A100.jpg A097.jpg A102.jpg A103.jpg A104.jpg A105.jpg A106.jpg A107.jpg A108.jpg A109.jpg A110.jpg A111.jpg A101.jpg A113.jpg A114.jpg A115.jpg A116.jpg A112.jpg A118.jpg A119.jpg A120.jpg A121.jpg A117.jpg A123.jpg A124.jpg A122.jpg A126.jpg A127.jpg A128.jpg A129.jpg A130.jpg A131.jpg A132.jpg A133.jpg A134.jpg A135.jpg A136.jpg A137.jpg A138.jpg A125.jpg A140.jpg A141.jpg A142.jpg A139.jpg A144.jpg A145.jpg A146.jpg A147.jpg A148.jpg A149.jpg A150.jpg A143.jpg A151.jpg A153.jpg A154.jpg A152.jpg A156.jpg A158.jpg A159.jpg A160.jpg A167.jpg A168.jpg A169.jpg A170.jpg A171.jpg A172.jpg A173.jpg A174.jpg A175.jpg A155.jpg A177.jpg A178.jpg A179.jpg A180.jpg A176.jpg A182.jpg A183.jpg A184.jpg A181.jpg A186.jpg A187.jpg A188.jpg A189.jpg A190.jpg A191.jpg A192.jpg A193.jpg A195.jpg A198.jpg A199.jpg A200.jpg A185.jpg A201.jpg A203.jpg A204.jpg A205.jpg A206.jpg A207.jpg A208.jpg A202.jpg A210.jpg A211.jpg A212.jpg A213.jpg A214.jpg A215.jpg A209.jpg A216.jpg A218.jpg A219.jpg A220.jpg A221.jpg A222.jpg A223.jpg A224.jpg A225.jpg A226.jpg A227.jpg A228.jpg A229.jpg A230.jpg A217.jpg A232.jpg A233.jpg A234.jpg A235.jpg A236.jpg A237.jpg A238.jpg A239.jpg A240.jpg A241.jpg A242.jpg A243.jpg A244.jpg A245.jpg A246.jpg A247.jpg A248.jpg A249.jpg A250.jpg A251.jpg A252.jpg A231.jpg A254.jpg A255.jpg A256.jpg A257.jpg A258.jpg A259.jpg A253.jpg A261.jpg A262.jpg A260.jpg A265.jpg A266.jpg A267.jpg A268.jpg A269.jpg A270.jpg A263.jpg A272.jpg A273.jpg A274.jpg A275.jpg A276.jpg A277.jpg A278.jpg A279.jpg A280.jpg A281.jpg A282.jpg A283.jpg A271.jpg A285.jpg A284.jpg A288.jpg A289.jpg A290.jpg A291.jpg A292.jpg A293.jpg A294.jpg A295.jpg A296.jpg A297.jpg A287.jpg A299.jpg A300.jpg A298.jpg A301.jpg A303.jpg A304.jpg A305.jpg A306.jpg A307.jpg A308.jpg A309.jpg A310.jpg A302.jpg A312.jpg A313.jpg A314.jpg A315.jpg A316.jpg A317.jpg A318.jpg A319.jpg A320.jpg A321.jpg A322.jpg A323.jpg A324.jpg A325.jpg A326.jpg A327.jpg A328.jpg A329.jpg A330.jpg A331.jpg A332.jpg A333.jpg A311.jpg A335.jpg A336.jpg A337.jpg A338.jpg A340.jpg A341.jpg A342.jpg A343.jpg A334.jpg A344.jpg A346.jpg A347.jpg A348.jpg A345.jpg A350.jpg A351.jpg A352.jpg A353.jpg A354.jpg A349.jpg A356.jpg A355.jpg A358.jpg A359.jpg A360.jpg A361.jpg A362.jpg A363.jpg A364.jpg A365.jpg A366.jpg A367.jpg A368.jpg A369.jpg A370.jpg A371.jpg A372.jpg A373.jpg A374.jpg A375.jpg A376.jpg A377.jpg A378.jpg A379.jpg A380.jpg A381.jpg A382.jpg A383.jpg A384.jpg A385.jpg A386.jpg A387.jpg A388.jpg A390.jpg A391.jpg A389.jpg A392.jpg A393.jpg A394.jpg A395.jpg A396.jpg A397.jpg A398.jpg A399.jpg A400.jpg A401.jpg A402.jpg A403.jpg A404.jpg A405.jpg A406.jpg A407.jpg A408.jpg A409.jpg A410.jpg A411.jpg A412.jpg A413.jpg A414.jpg A415.jpg A416.jpg A417.jpg A419.jpg A420.jpg A422.jpg A423.jpg A424.jpg A425.jpg A426.jpg A427.jpg A428.jpg A430.jpg A431.jpg A432.jpg A433.jpg A434.jpg A435.jpg A429.jpg A436.jpg A437.jpg A438.jpg A439.jpg A440.jpg A441.jpg A442.jpg A444.jpg A445.jpg A446.jpg A443.jpg A447.jpg A448.jpg A449.jpg A450.jpg A451.jpg A452.jpg A453.jpg A454.jpg A456.jpg A457.jpg A458.jpg A459.jpg A460.jpg A461.jpg A462.jpg A463.jpg

 

Fant du det du lette etter?