Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sykehjem

Sykehjemmet skal bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass. Tjenesteytingen skal være tilpasset den enkelte pasients behov for pleie, omsorg og behandling, slik at sykehjemspasienter i Leksvik opplever livet sitt som trygt, godt og meningsfylt.

Alle langtidspasienter som ønsker det får tilbud om enerom.

Sykehjemmet har ikke tilbud om akutte helsetjenester. Da må legevakt eller AMK kontaktes.

Leksvik har et samarbeid med Rissa kommune om døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Disse er lokalisert ved Rissa sykehjem. Henvisning dit skjer via fastlege eller legevakt.
 

Heldøgns pleie og omsorg


Leksvik Helsetun har til sammen 40 plasser fordelt på 2 avdelinger:

Avdeling A - 23 plasser fordelt på 3 grupper:

Gruppe 1: Skjermet enhet for demente – inntil 4 plasser

Gruppe 2: Samhandlingssenger / Korttidsplasser / rehabilitering / langtidsplasser – 11 plasser

Gruppe 3: Langtidsplasser for demente / kognitiv svikt – 8 plasser


Avdeling B - 17 plasser fordelt på 1 dobbeltrom og 16 enerom.

I tillegg har Leksvik Helsetun en dialyseavdeling. Dette en satellittdialyse som drives på oppdrag fra Sykehuset Levanger. Vi har fire dialysestasjoner.

 

 

Besøksadresse:

Leksvik Helsetun
Framnesvegen 13
7120 Leksvik

Henvendelse til sykehjemmet: Tlf. 74 85 52 00

 

Kontakt

Tove Penna Steen
Enhetsleder koordinering/ Konst.ass.Kom.sjef Helse
74855122
41458948
Marit Aalberg
Enhetsleder sykehjem
74855206
Mona Saltvik
Avdelingsleder sykehjem/demenskoordinator
74855244
Fant du det du lette etter?