Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

SLT / forebyggende

SLT - Klikk for stort bilde SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette er en modell som er utviklet av Det Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til bruk i norsk kommuner.

Målet med SLT er å gi barn og unge riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider på tvers av etater og faggrupper. Målgruppen er barn og unge, både enkeltindivid og grupper. SLT skal bidra til å forebygge at barn og unge blir kriminelle.

SLT – modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enhetene som tar kriminalitetsforebyggende hensyn. Den inkluderer også næringslivet og de frivillige organisasjonene. SLT er en modell for samordning ved at forskjellige instanser støtter og utfyller hverandres arbeid.

Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektiv forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig avkastning i form av et sunnere, tryggere og mer levende lokalsamfunn. Kriminalitetsforebygging kan skje både proaktivt og reaktivt. Den reaktive som settes inn når lovbrudd har skjedd, står først og fremst politi, rettsvesen, fengsel og annen kriminalomsorg for. Proaktiv forebygging er den som settes inn før det skjer lovbrudd med sikte på at det ikke skal skje. Denne kan være både holdningsskapende og situasjo­nell, og SLT er en slik proaktiv arbeidsmetode.

SLT handler om å legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

SLT – modellen krever ikke faste organiseringer på utføringsnivået ettersom smidighet og fleksibilitet i forhold til utfordringene er avgjørende. Noen oppgaver vil også være løpende, andre vil være prosjektbaserte eller spesielle tiltak rettet mot kartlagte problemer. Et hovedpoeng med SLT er forenkling og derved forsterking.

En SLT – koordinator skal koordinere behov og ressurser og fungere som bindeledd og pådriver i SLT – nettverket. Koordinasjonsarbeidet skal rette seg mot konkrete mål som er satt opp av det styrende nivået på øverste SLT plan i kommunen.

Alle er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon eller for å få bistand til å løse problem:Sissel Blix Aaknes, Kommunalsjef Oppvekst og Kultur, tlf 41 44 89 60.
 

Sist endret 06.01.2016
Fant du det du lette etter?