Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT har som overordnet målsetning, i samarbeid med andre instanser, å bidra til gode utviklings-, oppvekst-og læringsmuligheter for barn og unge i regionen. Tjenesten har også som mål å gi bistand til voksne med krav om tjenester etter Opplæringsloven.

PP-tjenesten er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy og Leksvik.
 

Målgruppe:

- Barn, unge og voksne som har rett til hjelp etter §5 i opplæringsloven.
- Foreldre, førskolelærere, lærere og andre som arbeider med barn, unge og voksne.
- Barnehage- og skoleadministrasjonen, skolesjefer, andre etater og 2. linjetjenesten.

PP-tjenesten skal arbeide individrettet og systemrettet.
På sistnevnte område kan PPT tilby veiledning/rådgivning/kursing rundt eksempelvis:

  • Klassemiljøarbeid
  • Analyse av læringsmiljø
  • Informasjon om diagnoser
  • Språkstimulering
  • Lese - og skrivevansker
  • Regulerings- atferdsvansker
  • Angst og skolevegring
 

Rutiner for kontakt med PP-tjenesten


Drøftingsmøter
Barnehager/skoler kan ta kontakt med PP-tjenesten for drøfting av ulike problemstillinger. Foresatte deltar i disse møtene. Det er en intensjon å gi gode råd før saken eventuelt blir en henvisning.

Henvisning til PP-tjenesten
Hovedregelen er at henviste saker skal være drøftet med PP-tjenesten i forkant. Barnehager/skoler fyller ut med nødvendige beskrivelser av barnets/elevens utfordringer. Foreldrene skriver under.
Foreldrene kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten.

Utredning
En utredning består som regel av samtale med foreldre, skole/barnehage, observasjon, ulik kartlegging/testing. Utredningen skal konkludere om barnet/eleven har rettigheter i forhold til opplæringsloven (en sakkyndig vurdering).

Navn Stilling Telefon Mobil E-post
Siri Solberg Westerdahl Daglig leder/ped.psyk. rådgiver 74124265 91761883 siri.solberg.westerdahl@inderoy.kommune.no
 
 
Sist endret 07.01.2016
Fant du det du lette etter?