Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny barnehage og skole Vanvikan

Deltakere i gruppa:

Borghild Buhaug
Laila Bragstad
Erik Bergfjord
Turid Sanum Fagerkind
Kine Larsen Kimo
Line Marie Rosvold Fjeldahl
Malin Lyng
Antonios Bruheim Markakis
Raymond Balstad
Reidun Aasbø
Sigrid Gilleberg
Sigurd Saue
Stein Hagen
Theresa Lyng Jørgensen

Jan Helge Grydeland

Ny barnehage og skole i Vanvikan - Godkjenning av innleie ASPLAN VIAK og referansegruppe

Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre - 15.09.2016

Endelig vedtak:

1. Leksvik kommune leier inn Asplan Viak til utarbeidelse av en mulighetsstudie i arbeidet med planlegging av ny barnehage og skole i Vanvikan, i henhold til mottatt tilbud og plan av september 2016 og innenfor en ramme på inntil kr 300.000,-.
Beløpet finansieres med låneopptak.

2. Det velges en referansegruppe for prosjektet bestående av:
- Sigurd Saue og Malin Lyng, fra komite for oppvekst og kultur
- Kommunalsjef oppvekst og kultur
- Rektor Vanvikan skole
- Enhetsleder Vanvikan barnehage
- Rektor Leksvik videregående skole
- Reidun Aasbø, leder FAU ved Vanvikan skole
- Theresa Lyng Jørgensen, foreldrerepresentant ved Vanvikan barnehage
- Plankonsulent Antonios Bruheim Markakis, Leksvik kommune
- Ansvarlig for VAR-området, Jan Helge Grydeland, Leksvik kommune
- Line Marie Rosvold Abel og Raymond Balstad, fra komité for næring og miljø
- 1 medlem fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

3. Sigurd Saue velges til leder av referansegruppa

4. Referansegruppa rapporterer tilbake til komité for oppvekst og kultur, og komiteen legger fram sak for kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2017

Sist endret 02.02.2017
Fant du det du lette etter?