Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for hele kommunen.

Arealdelen legger til rette for utvikling av lokalsamfunnet både gjennom utbygging og gjennom vern. På den annen side ivaretar den også storsamfunnets interesser i form av fylkesveger, vern av regionale og nasjonale verdier mm. Kommuneplanens arealdel viser hvor ny/endret bruk av arealene kan skje og nye tiltak kan settes i verk, og setter rammer og betingelser for disse. Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikken og arealbruken for kommunens innbyggere.

For bestemte områder, f.eks. tettsteder, kan det utarbeides kommunedelplaner. Kommunedelplanene er i innhold og detaljeringsgrad lik kommuneplanene, men gjelder kun innenfor det nærmere avgrensede området.

Kommuneplan og kommunedelplaner i Leksvik

Gjeldende arealdel i kommuneplanen ble vedtatt av Leksvik kommunestyre i sak 25/99 i møte den 28.04.1999.

Det finnes i tillegg tre kommunedelplaner med en arealdel som er gjeldende:

  • Kommunedelplan for Blankbygda
  • Kommunedelplan for Vanvikan
  • Kommunedelplan for Seter/Hindrem 2004-2010

Plandokumentene finner du i kommunens planregister: Til planregisteret

Slik laster du ned plandokumentene fra planregisteret:

  1. Klikk på Avansert-knappen
  2. Under Plantype velger du Kommuneplan eller Kommunedelplan
  3. Velg/klikk på en av planene i listen
  4. Utvid plan-menyen ved å klikke på pilen til venstre for Planbehandlinger > Navn > Dokumenter
  5. Klikk på et plandokument
  6. Dokumentet lastes ned via lenken til høyre i vinduet
Fant du det du lette etter?