Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Arealplaner i Leksvik kommune

En arealplan er en plan for fremtidig arealbruk i et område.

Arealplaner består av et plankart som med standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål, planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruk, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv., og en planbeskrivelse som angir planens formål, hovedinnhold og virkninger.

Det finnes ulike typer arealplaner, der det for folk flest er kommuneplanens arealdel og reguleringsplanene som vil være viktigst. Disse plantypene har ulik rang. Forenklet kan man si at dersom det finnes en kommunedelplan, vil denne gjelde foran kommuneplanen, og dersom det finnes en reguleringsplan, vil denne gjelde foran kommunedelplanen.

Hvilken arealplan gjelder for din eiendom?

Samtlige av kommunens arealplaner kan sees i kart på Internett: Vis arealplanene

Hvis det finnes en reguleringsplan i området, vil denne bli vist i kartet. Hvis det ikke blir vist noen reguleringsplan, vil det være enten kommuneplanen eller en kommunedelplan som er gjeldende arealplan for området. Kryss i så fall av for Gjeldene under Kommuneplan og Kommunedelplan i menyen til venstre for kartet. Ved å klikke på planen i kartet vil du få opp en ny meny der informasjon om planen blir vist og plandokumentene kan lastes ned.

Kontakt

Antonios Bruheim Markakis
Plankonsulent
95174787
Tone Wikstrøm
Arealplanlegger
92093106
Fant du det du lette etter?