Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Administrasjonen Leksvik kommunehus

Ansatte i avdelingen Administrasjonen Leksvik kommunehus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse/Assisterende rådmann 74 85 51 00 917 48 370 E-post
Økonomisjef 74 85 51 93 993 22 590 E-post
Rådmann 74 85 51 00 907 44 719 E-post

Vigdis Bolås er rådmann i 50 % stilling i Leksvik og 50 % stilling i Rissa.

Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 928 27 470 E-post
IT-ansvarlig 74 85 51 56 977 77 890 E-post
Personalsjef 74 85 51 54 917 40 403 E-post
74 85 51 00 E-post
Prosjektmedarbeider / informasjon 74 85 51 00 918 88 404 E-post
E-post
Ordfører 74 85 51 00 400 06 001 E-post
Konsulent Servicekontoret 74 85 51 00 E-post

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Leksvik Barnehage 74 85 36 70 992 50 192 E-post
Avdelingsleder Borgly barnehage 951 60 244 E-post
Avdelingsleder Steinvegen barnehage E-post
Enhetsleder Vanvikan barnehage 74 85 62 97 E-post
Avdelingsleder Tuppen og Lillemor-barnehage 413 41 843 E-post

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 50 E-post

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 74 85 51 60 918 34 656 E-post

 

 

Brannvern, feier

Ansatte i avdelingen Brannvern, feier
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 54 76 00 E-post

Alle oppgaver tidligere utført av kommunens brannvesen ivaretas nå av TBRT, som beredskap, forebyggende brannvern og feietjeneste.

 

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent byggesak 74 85 51 39 959 24 148 E-post

Mandager og tirsdager

Dialyseavdelingen Leksvik

Ansatte i avdelingen Dialyseavdelingen Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder koordinering/ Konst.ass.Kom.sjef Helse 74 85 51 22 414 58 948 E-post

Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 74 85 52 40 916 23 536 E-post

Kun torsdager i Leksvik

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent 55 55 33 33 903 62 440 E-post
Miljøarbeider 55 55 33 33 E-post
Programrådgiver 55 55 33 33 974 32 774 E-post
Leder Flyktningetjenesten og NAV 55 55 33 33 E-post

Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder koordinering/ Konst.ass.Kom.sjef Helse 74 85 51 22 414 58 948 E-post

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Frivilligsentralen 913 79 984 E-post

Fysioterapi Leksvik

Ansatte i avdelingen Fysioterapi Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 909 74 151 E-post
Fysioterapeut 920 14 330 E-post

Vikar for Øystein H. Sæther frem til juni 2018 .

Enhetsleder Fysioterapi- og Ergoterapiavdelingen 74 85 52 38 971 20 148 E-post
Fysioterapeut Leksvik 74 85 52 42 E-post
Resepsjon Fysioterapi Leksvik 74 85 52 39 913 24 300 E-post

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Resepsjon 74 85 53 20
Helsesøster 74 85 53 20 482 47 367 E-post
Enhetsleder/Helsesøster Helsestasjonen 74 85 53 20 994 45 290 E-post
Helsesøster 916 50 565 E-post
Helsesøster 74 85 53 20 992 77 329 E-post

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmetjenesten Vanvikan 477 11 646 E-post
Enhetsleder Hjemmetjenesten Leksvik 74 85 52 22 E-post
sykepleier/demensteam 74 85 52 20

Jord- og konsesjonssaker

Ansatte i avdelingen Jord- og konsesjonssaker
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 74 85 51 53 916 50 559 E-post

Jordmortjeneste

Ansatte i avdelingen Jordmortjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 74 85 53 21 469 43 733

Fra 1. januar 2016 vil Leksvik kommune kjøpe jordmortjeneste av Rissa kommune. (Egen jordmor har permisjon og ordningen med Rissa kommune er avtalt fram til juli 2016.)

Jordmor Rita Yvonne Næss vil ha kontordag på Leksvik helsestasjon på fredager. 
Telefon 74 85 53 21 / 46 94 37 33

Jordmor Solveig Ødemark koordinerer jordmødrene i Rissa og kan kontaktes om  Rita Yvonne Næss ikke er til stede. Telefon  95 83 81 52.
Gravide i Leksvik kommune kan henvende seg på telefon til Rissa Helsestasjon, jordmor, på andre ukedager. Kontortelefon til jordmor i Rissa er  73 85 28 51 /738528 22

Leksvik kommune kjøper jordmortjeneste som omfatter svangerskapsomsorg og hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

Leksvik kommune har ikke beredskaps /følgetjeneste til fødeavdeling.
Ved fødsel kontakter gravide fra Leksvik kommune fødeavdelingen ved sykehuset de har planlagt å føde.

Levanger Sykehus, fødeavdelingen tlf. 74 09 82 36

St. Olavs Hospital, fødeavdelingen tlf. 72 57 57 77
Tilbudet er gratis.

 

 

Kemnerkontoret for Fosen

Ansatte i avdelingen Kemnerkontoret for Fosen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ansvarlig Ørland/Roan 74 85 51 12 E-post
Alle henvendelser 74 85 51 20 E-post
Kemner 74 85 51 09 990 16 119 E-post
74 85 51 13 E-post
Ansvarlig Leksvik/Åfjord 74 85 51 10 E-post
74 85 51 15 E-post
Ansvarlig Bjugn/Osen 74 85 51 17 E-post
Ansvar Rissa 74 85 51 11 E-post

Kirkekontoret Leksvik

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 74 85 51 66 932 49 982 E-post
Sokneprest 74 85 51 68 924 04 393 E-post

 

 

Kommunale avgifter

Ansatte i avdelingen Kommunale avgifter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 74 85 51 46 E-post

Kommunale boliger

Ansatte i avdelingen Kommunale boliger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 74 85 51 48 E-post

Kommunereform

Ansatte i avdelingen Kommunereform
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder/Rådmann 74 85 51 00 907 44 719 E-post

Vigdis Bolås er rådmann i 50% stilling i Leksvik kommune og 50 % stilling i Rissa kommune.

Prosjektleder Indre Fosen kommune 907 44 719 E-post
Prosjektmedarbeider Kommunereformen 74 85 51 00 918 88 404 E-post
Ordfører / Leder i Fellesnemnda 74 85 51 14 400 06 001 E-post

Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 948 36 802 E-post

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ansvarlig IT, vilt, natur 74 85 51 56 977 77 890 E-post
Kultursjef Indre Fosen 73 85 27 36 970 73 817 E-post

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor ved Kulturskolen 74 85 51 24 415 25 873 E-post

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ansvarlig kontroll av produksjonstilskudd 74 85 51 00 414 08 157

Kontordag tirsdager i Leksvik

Viltansvarlig 74 85 51 56 977 77 890 E-post
Ansvarlig særlovsaker på jordlov og konsesjon 74 85 51 53 916 50 559 E-post

Kontordager mandag og formiddag fredag

Ansvarlig Produksjonstilskudd, Velferdsordninger 74 85 51 46 452 19 160 E-post
Kontaktperson Landbruk 74 85 51 07 918 85 560 E-post

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Skogbrukssjef 74 85 51 00 995 86 057 E-post

Ledergruppen i Leksvik kommune

Ansatte i avdelingen Ledergruppen i Leksvik kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse/Assisterende rådmann 74 85 51 21 917 48 370 E-post
Økonomisjef 74 85 51 93 993 22 590 E-post
Rådmann 74 85 51 05 907 44 719 E-post

Vigdis Bolås er rådmann i 50 % stilling i Leksvik kommune og 50 % stilling i Rissa kommune.

Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 928 27 470 E-post
Personalsjef 74 85 51 54 917 40 403 E-post
Enhetsleder koordinering/ Konst.ass.Kom.sjef Helse 414 58 948 E-post

Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fungerende kommuneoverlege 74855300/74859090

Nasjonalt legevaktnummer

Ansatte i avdelingen Nasjonalt legevaktnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alle henvendelser 55 55 33 33 E-post
Leder NAV og Flyktningetjenesten 55 55 33 33 E-post

Oppmåling

Ansatte i avdelingen Oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør Teknisk etat 74 85 51 49 994 64 230 E-post

Oppvekstkontor

Ansatte i avdelingen Oppvekstkontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstsjef Indre Fosen kommune 73 85 27 25 932 08 002 E-post
Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 928 27 470 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 920 59 403 E-post
Ordfører 74 85 51 00 400 06 001 E-post

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
917 40 403 E-post

Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plankonsulent 951 74 787 E-post
Arealplanlegger 920 93 106 E-post

Hovedfokus Vanvikan

Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykisk helsearbeider 74 85 52 02 951 70 381 E-post
Spesialsykepleier psykisk helsearbeid 74 85 52 04 913 07 645 E-post
Koordinator for hjemmeboende funksjonshemmede 74 85 52 02 971 85 354 E-post
Ungdomskoordinator 74 85 52 33 948 44 797 E-post

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 02 88 40 E-post

I Leksvik og Vanvikan utføres renovasjonstjenesten i samarbeid med Innherred Renovasjon

Skog

Ansatte i avdelingen Skog
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 74 85 51 53 995 86 057 E-post

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 40 10 E-post
Oppvekstsjef i Indre Fosen kommune (Fra 1.1.18) 932 08 002 E-post
Rektor Testmann Minne skole 74 85 40 11 E-post
Rektor Vanvikan skole 74 85 40 40 900 64 605 E-post
Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 928 27 470 E-post

Sykehjem - Leksvik Helsetun

Ansatte i avdelingen Sykehjem - Leksvik Helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder sykehjem 74 85 52 06 E-post
Konsulent Resepsjon 74 85 52 00 E-post

Ved vanlige henvendelser til Leksvik helsetun.

Avdelingsleder sykehjem/demenskoordinator 74 85 52 44 E-post
Ansvarlig Kjøkkenet ved Leksvik Helsetun 74 85 52 10 E-post

Tiltak psykisk utviklingshemmede

Ansatte i avdelingen Tiltak psykisk utviklingshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder tiltak funksjonshemmede 74 85 36 69 E-post
Fagleder Tiltak Funksjonshemmede 74 85 36 62 904 71 242 E-post
Fagleder Ytter-Myran, Kalvtrøa 74 85 36 62 904 75 829 E-post

Uteseksjonen / Driftstekniker / Vaktmester

Ansatte i avdelingen Uteseksjonen / Driftstekniker / Vaktmester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør 976 87 100 E-post
Driftstekniker 965 19 008 E-post
Vaktmester/driftstekniker 913 65 903 E-post
Driftstekniker Vannverket Vanvikan 918 27 771 E-post
Driftstekniker 74 85 52 34 482 46 302 E-post

Veg og vann

Ansatte i avdelingen Veg og vann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder kommunalteknikk 73 85 27 47 957 71 993 E-post
Enhetsleder kommunalteknikk i Indre Fosen 74 85 51 42 906 61 553 E-post

Ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av kommunal vei, kommunale vannverk, kommunale avløpsanlegg ,samt brann.

Fagleder veg 951 02 637 E-post
Driftstekniker Vanvikan Vannverk 918 27 771 E-post

Veinavn og gateadresser

Ansatte i avdelingen Veinavn og gateadresser
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 74 85 51 49 994 64 230 E-post

Verneombud

Ansatte i avdelingen Verneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud 476 06 661 476 06 661 E-post
Fant du det du lette etter?