Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Leksvik Barnehage 74 85 36 70 992 50 192 heidi.asphaug@leksvik.kommune.no
Avdelingsleder Borgly barnehage 951 60 244 borglybarnehage@hotmail.com
Avdelingsleder Steinvegen barnehage steinvegen@barnehage.no
Enhetsleder Vanvikan barnehage 74 85 62 97 turid.fagerkind@leksvik.kommune.no
Avdelingsleder Tuppen og Lillemor-barnehage 413 41 843 tuppenoglillemorbarnehageas@gmail.com

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 50 post@fosenbarneverntjeneste.no

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 74 85 51 60 976 63 729 Sissel.Hasselvold@rissa.kommune.no

For tiden administreres Leksvik bibliotek av bibliotekarer fra Rissa og Stadsbygd.

 

Brannvern, feier

Ansatte i avdelingen Brannvern, feier
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 54 76 00 postmottak@tbrt.no

Alle oppgaver tidligere utført av kommunens brannvesen ivaretas nå av TBRT, som beredskap, forebyggende brannvern og feietjeneste.

 

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent byggesak 74 85 51 39 959 24 148 Anne.Lise.Saetre@leksvik.kommune.no

Mandager og tirsdager

Dialyseavdelingen Leksvik

Ansatte i avdelingen Dialyseavdelingen Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier Dialyseavdeling karita.lysvand@leksvik.kommune.no

Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 74 85 52 40 916 23 536 Stine.Kobberrod@rissa.kommune.no

Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder koordinering/ Konst.ass.Kom.sjef Helse 74 85 51 22 414 58 948 tove.penna.steen@leksvik.kommune.no

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Frivilligsentralen 913 79 984 bard.hindrum@leksvik.kommune.no

Fysioterapi Leksvik

Ansatte i avdelingen Fysioterapi Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Fysioterapi- og Ergoterapiavdelingen 74 85 52 38 971 20 148 nina.rorslett@leksvik.kommune.no
Fysioterapeut Leksvik 74 85 52 42 oystein.saether@leksvik.kommune.no
Vikar Fysioterapeut 74 85 52 41 Linn.Solveig.Wilhelmsen@leksvik.kommune.no
Resepsjon Fysioterapi Leksvik 74 85 52 39 913 24 300 annegrete.winge@leksvik.kommune.no

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Hjemmetjenesten Vanvikan 477 11 646 elisabeth.balstad@leksvik.kommune.no
Enhetsleder Hjemmetjenesten Leksvik 74 85 52 22 berit.kruken@leksvik.kommune.no
sykepleier/demensteam 74 85 52 20

Jord- og konsesjonssaker

Ansatte i avdelingen Jord- og konsesjonssaker
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 74 85 51 53 916 50 559 nils.alvin.hindrum@leksvik.kommune.no

Jordmortjeneste

Ansatte i avdelingen Jordmortjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 74 85 53 21 469 43 733

Fra 1. januar 2016 vil Leksvik kommune kjøpe jordmortjeneste av Rissa kommune. (Egen jordmor har permisjon og ordningen med Rissa kommune er avtalt fram til juli 2016.)

Jordmor Rita Yvonne Næss vil ha kontordag på Leksvik helsestasjon på fredager. 
Telefon 74 85 53 21 / 46 94 37 33

Jordmor Solveig Ødemark koordinerer jordmødrene i Rissa og kan kontaktes om  Rita Yvonne Næss ikke er til stede. Telefon  95 83 81 52.
Gravide i Leksvik kommune kan henvende seg på telefon til Rissa Helsestasjon, jordmor, på andre ukedager. Kontortelefon til jordmor i Rissa er  73 85 28 51 /738528 22

Leksvik kommune kjøper jordmortjeneste som omfatter svangerskapsomsorg og hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

Leksvik kommune har ikke beredskaps /følgetjeneste til fødeavdeling.
Ved fødsel kontakter gravide fra Leksvik kommune fødeavdelingen ved sykehuset de har planlagt å føde.

Levanger Sykehus, fødeavdelingen tlf. 74 09 82 36

St. Olavs Hospital, fødeavdelingen tlf. 72 57 57 77
Tilbudet er gratis.

 

 

Kirkekontoret Leksvik

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirkeverge 74 85 51 66 932 49 982 kirkeverge@leksvik.kirken.no
Sokneprest 74 85 51 68 924 04 393 sokneprest@leksvik.kirken.no

 

 

Kommunale avgifter

Ansatte i avdelingen Kommunale avgifter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 74 85 51 46 marit.kvarmesbakk@leksvik.kommune.no

Kommunale boliger

Ansatte i avdelingen Kommunale boliger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleder 74 85 51 48 rune.berg@leksvik.kommune.no

Kommunereform

Ansatte i avdelingen Kommunereform
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder/Rådmann 74 85 51 00 907 44 719 vigdis.bolaas@rissa.kommune.no

Vigdis Bolås er rådmann i 50% stilling i Leksvik kommune og 50 % stilling i Rissa kommune.

Prosjektleder Indre Fosen kommune 907 44 719 vigdis.bolaas@rissa.kommune.no
Prosjektmedarbeider Kommunereformen 74 85 51 00 918 88 404 kjersti.lerstad@leksvik.kommune.no
Ordfører / Leder i Fellesnemnda 74 85 51 14 400 06 001 steinar.saghaug@leksvik.kommune.no

Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 948 36 802 merike.pallas@fosen-helse.no

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef Indre Fosen 73 85 27 36 970 73 817 kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no

Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor ved Kulturskolen 74 85 51 24 415 25 873 svein.buan@leksvik.kommune.no

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ansvarlig kontroll av produksjonstilskudd 74 85 51 00 414 08 157

Kontordag tirsdager i Leksvik

Viltansvarlig 74 85 51 56 977 77 890 asgeir.hektoen@leksvik.kommune.no
Ansvarlig særlovsaker på jordlov og konsesjon 74 85 51 53 916 50 559 nils.alvin.hindrum@leksvik.kommune.no

Kontordager mandag og formiddag fredag

Ansvarlig Produksjonstilskudd, Velferdsordninger 74 85 51 46 452 19 160 marit.kvarmesbakk@leksvik.kommune.no
Kontaktperson Landbruk 74 85 51 07 918 85 560 aud.dagmar.ramdal@leksvik.kommune.no

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Skogbrukssjef 74 85 51 00 995 86 057 tore.solli@rissa.kommune.no

Ledergruppen i Leksvik kommune

Ansatte i avdelingen Ledergruppen i Leksvik kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse/Assisterende rådmann 74 85 51 21 917 48 370 Bjorn.Stale.Aalberg@leksvik.kommune.no
Økonomisjef 74 85 51 93 993 22 590 karsten.bergersen@leksvik.kommune.no
Rådmann 74 85 51 05 907 44 719 vigdis.bolaas@rissa.kommune.no

Vigdis Bolås er rådmann i 50 % stilling i Leksvik kommune og 50 % stilling i Rissa kommune.

Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 laila.bragstad@leksvik.kommune.no
Personalsjef 74 85 51 54 917 40 403 merethe.dahl@leksvik.kommune.no
Kommunalsjef Teknikk, Landbruk og Miljø 74 85 51 42 930 57 841 ors@leksvik.kommune.no

Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fungerende kommuneoverlege 74855300/74859090

Nasjonalt legevaktnummer

Ansatte i avdelingen Nasjonalt legevaktnummer
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Alle henvendelser 55 55 33 33 nav.leksvik@nav.no
Leder NAV og Flyktningetjenesten 55 55 33 33 Andre.Sagmo@rissa.kommune.no

Oppmåling

Ansatte i avdelingen Oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør Teknisk etat 74 85 51 49 994 64 230 geir.lokken@leksvik.kommune.no

Oppvekstkontor

Ansatte i avdelingen Oppvekstkontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 laila.bragstad@leksvik.kommune.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 85 51 00 400 06 001 steinar.saghaug@leksvik.kommune.no

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalsjef 74 85 51 54 917 40 403 merethe.dahl@leksvik.kommune.no

Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plankonsulent 951 74 787 Antonios.Bruheim.Markakis@leksvik.kommune.no
Arealplanlegger 920 93 106 Tone.Wikstrom@rissa.kommune.no

Hovedfokus Vanvikan

Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykisk helsearbeider 74 85 52 02 951 70 381 anita.falkfjell@leksvik.kommune.no
Spesialsykepleier psykisk helsearbeid 74 85 52 04 913 07 645 Sol.Five.Saether@leksvik.kommune.no
Koordinator for hjemmeboende funksjonshemmede/sa 74 85 52 02 971 85 354 berit.ramdal@leksvik.kommune.no
Ungdomskoordinator 74 85 52 33 948 44 797 rune.sando@leksvik.kommune.no

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 02 88 40 innherred.renovasjon@ir.nt.no

I Leksvik og Vanvikan utføres renovasjonstjenesten i samarbeid med Innherred Renovasjon

Skog

Ansatte i avdelingen Skog
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 74 85 51 53 995 86 057 tore.solli@rissa.kommune.no

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor ved Testmann Minne skole 74 85 40 11 Oystein.Bjorvik@leksvik.kommune.no
Kommunalsjef Oppvekst 74 85 51 06 928 27 470 laila.bragstad@leksvik.kommune.no

Sykehjem - Leksvik Helsetun

Ansatte i avdelingen Sykehjem - Leksvik Helsetun
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder sykehjem 74 85 52 06 marit.aalberg@leksvik.kommune.no
Konsulent Resepsjon 74 85 52 00 elisabeth.lokken@leksvik.kommune.no

Ved vanlige henvendelser til Leksvik helsetun.

Avdelingsleder sykehjem/demenskoordinator 74 85 52 44 mona.saltvik@leksvik.kommune.no
Ansvarlig Kjøkkenet ved Leksvik Helsetun 74 85 52 10 grete.storli@leksvik.kommune.no

Tiltak psykisk utviklingshemmede

Ansatte i avdelingen Tiltak psykisk utviklingshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder tiltak funksjonshemmede 74 85 36 69 trude.merete.hellandsjo@leksvik.kommune.no
Fagleder Tiltak Funksjonshemmede 74 85 36 62 904 71 242 Nina.Melting@leksvik.kommune.no
Fagleder Ytter-Myran, Kalvtrøa 74 85 36 62 904 75 829 Line.Abel@leksvik.kommune.no

Veg og vann

Ansatte i avdelingen Veg og vann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftstekniker Vann og avløp 922 16 886 Stig.Bjornsvik@leksvik.kommune.no
Ansvarlig VAR-området 74 85 51 72 906 61 553 Jan.Helge.Grydeland@leksvik.kommune.no

Vann, avløp, renovasjon

Fagleder veg 951 02 637 Christer.Jeansson@leksvik.kommune.no
Driftstekniker Vanvikan Vannverk 918 27 771 arnfinn.ronning@leksvik.kommune.no
Kommunalsjef TLM 74 85 51 42 930 57 841 ors@leksvik.kommune.no

Veinavn og gateadresser

Ansatte i avdelingen Veinavn og gateadresser
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 74 85 51 49 994 64 230 geir.lokken@leksvik.kommune.no

Verneombud

Ansatte i avdelingen Verneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud 476 06 661 476 06 661 reidun.lindgjerdet@leksvik.kommune.no
Fant du det du lette etter?
Login for redigering