Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nyhetsbrev fra oppvekstsektoren august 2017

Dette nyhetsbrevet sendes ut etter hvert møte i oppvekstutvalget for Indre Fosen. Hensikten er at alle ansatte og innbyggere skal få god informasjon om det som skjer når oppvekstsektorene i de to kommunene skal bli én.

>>Last ned nyhetsbrev (PDF, 328 kB) (PDF, 328 kB)
 

Oppvekstutvalget

Siste møte i oppvekstutvalget før sommerferien ble avholdt 20. juni i Fevåg og Hasselvika. Utvalget var først på besøk i Fevåg barnehage, og dro så videre til Fevåg/Hasselvika skole, der de politiske sakene ble behandlet. Styrer Klara Adolfsen og rektor Olav Gilde var vertskap og orienterte om sine virksomheter.

Reglement for skolene i Indre Fosen

Oppvekstutvalget vedtok 20. juni tre nye reglement for grunnskolene i Indre Fosen. Det kom inn mange interessante innspill fra ungdomsrådet og fra FAU og de ansattes fagforeninger ute på skolene. De nye reglementene som ble vedtatt, er

  • Kommunalt ordensreglement
  • Permisjonsreglement for elevene
  • Retningslinjer og rutiner for oppfølging av fravær

Dokumentene er lagt ut på kommunenes hjemmesider.

Inkludering på alvor

Inkludering er et grunnleggende prinsipp ved norsk utdanning. I den enkelte barnehage og skole betyr inkludering at man aktivt skal ta hensyn til barn og elevers ulike forutsetninger og evner, både når det gjelder organisering og pedagogikk. Utdanningsdirektoratet lyste i mai ut midler til arbeid med inkludering i barnehager og skoler. Tre kommuner i Trøndelag og tre i Agder skulle plukkes ut
for å bli med på utprøving av ulike modeller som bidrar til bedre inkludering av alle barn og elever i barnehage og skole. Prosjektet har fått navnet «Inkludering på alvor».

Et godt arbeid med inkludering vil gagne alle elever. Arbeidsgruppa for oppvekst i Indre Fosen og oppvekstutvalget har oppfordret oppvekstsektoren til å jobbe spesielt med inkludering i årene framover. Indre Fosen kommune søkte derfor om å bli med i «Inkludering på alvor». Like før sommerferien fikk vi beskjed om at vi er en av seks deltakere i dette modellkommuneprosjektet. Signalene fra Utdanningsdirektoratet er at det tildeles 500 000 kr per år i to år til hver av de deltakende kommunene. Disse pengene kan brukes til frikjøp av ressurspersoner, nettverksarbeid og arbeid med lokal strategi for inkludering.

Prosjektstart blir på nyåret i 2018. PPT blir en svært viktig aktør i dette arbeidet.

Nye rektorer

Roger Fredheim begynner som rektor ved Stadsbygd skole 1. august. Han er 52 år, og har jobbet sammenhengende med skole i ulike roller og funksjoner siden 1991.Han har nettopp flyttet tilbake til sin hjemby Trondheim etter å ha bodd og jobbet på Frøya som kommunalsjef oppvekst de siste 4½ årene.

Før dette har han jobbet som lærer og skoleleder i Skaun kommune, og på to skoler i Trondheim kommune.

Roger har parallelt hatt sentrale funksjoner innenfor Norsk Lærerlag og Utdanningsforbundet, både som plasstillitsvalgt og i lokal- og fylkeslag.

Roger beskriver seg selv som svært idrettsinteressert, med fotball som særinteresse. Han har vært aktiv fotballspiller, og i de senere årene trener. På Frøya ledet Roger kommunens største fleridrettslag i tre år.

Han har to voksne gutter, og er stefar til ytterligere tre gutter.

Asbjørn Gaasø blir ny rektor på Vanvikan skole fra 1. august. Han er 55 år og har utdannelse som allmennlærer og samfunnsviter og har lederutdanning både fra HiNT og HiST. Han har lang erfaring som skoleleder. De siste årene har Asbjørn arbeidet som rektor ved Leksdal skole i Verdal kommune. Før det jobbet han som skole-/sektorleder i Træna og Selbu.

Asbjørn er fiskersønn fra Frøya, og bruker fritida til fysisk aktivitet som løping, fiske og friluftsliv og til rehabilitering av en gammel fiskebåt og oppussing av en gammel skole på Inntian på Frøya til fritidsbolig.

Asbjørn har tre barn og samboer og bor på Ila i Trondheim. Han søkte rektorstilling i Vanvikan både for å få nye utfordringer, og for å komme nærmere Trondheim, der familien bor.

Barnehageopptaket

Hovedopptaket til barnehagene i Indre Fosen har gått greit i de fleste deler av kommunen. Men i Rissa sentrum har antall søknader fra barn med rett til plass, vært større enn kapasiteten. Vi har derfor økt antall plasser i to av barnehagene. Disse barnehagene må søke om dispensasjon og midlertidig godkjenning for kunne ta inn to ekstra barn hver. Opptaket er gjort i dialog med foreldrene. Den midlertidige ordningen vil føre til noe økt bemanning i de aktuelle barnehagene neste barnehageår.

Skolebasert vurdering

Det var meningen at handlingsplanen for skolebasert vurdering (med årshjul for kartlegging og oppfølging av kartleggingsprøver) skulle vedtas i oppvekstutvalget 20. juni. Høringsuttalelsene fra skolene viste imidlertid at dette dokumentet ikke er modent for vedtak ennå. Det vil derfor bli kjørt en ny prosess på dette i løpet av neste skoleår.

Fant du det du lette etter?