Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 11.12.2017

Det var flere viktige saker opp til behandling i det siste kommunestyret for Leksvik kommune 7. desember. Politikerne sa blant annet ja til bygging av flerbrukshus og svømmehall. Fellesnemnda sa nei til eiendomsskatt og vedtok budsjett for 2018.  

Publisert 11.12.2017

Tema er fritt skolevalg, utredning om skolestruktur, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), bosetting av flyktninger og budsjett.

Publisert 11.12.2017
Lege

Driften er redusert på grunn av omlegginger av datasystemet. SMS-løsningene kan derfor være ustabile. Vi ber publikum om å vente med ærender som ikke haster. Legevakt og akuttberedskap ivaretas som normalt.

 

Publisert 28.11.2017

Tirsdag 28.11. sendte politikerne et brev som beskriver de uheldige utslagene i endringen av sonetilskuddet som følge av sammenslåingen av Rissa og Leksvik kommune. Politikerne har avtalt felles møte med Trøndelagsbenken den 30. november kl. 14:15 for å drøfte saken.
Hvert parti har også avtalt møte med sine representanter i Kommunalkomiteen samme dag.

Publisert 27.11.2017
INDRE-FOSEN-ikon-kultur2

Kulturprisen har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Leksvik kommune, og skal være en honnør for uegennyttig og oppofrende kulturarbeid. Send inn forslag til kandidat innen 20. desember!

Publisert 21.11.2017

Nå har fellesnemnda fått svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 20.11.2017
Flerbrukshus tegning

Formannskapet skal torsdag 23.11. behandle flere saker som omhandler Indre Fosens fremtidige økonomi, blant annet økt lånebevilgning til bygging av flerbrukshus og svømmehall.

Publisert 14.11.2017
Budsjett-front

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 skal behandles av de politiske utvalgene, formannskapet og fellesnemnda før jul.

Publisert 13.11.2017
INDRE-FOSEN-ikon-industri

Nå har fellesnemnda bestemt hvordan den nye kommunen skal organisere næringsarbeidet. Det opprettes en utviklingsavdeling, direkte underlagt rådmannen. Avdelingen skal håndtere lovpålagte oppgaver innenfor jordbruk, skogbruk, miljøspørsmål og vilt- og fiskeforvaltning, i tillegg til oppgaver knyttet til samfunnsbygging og bolyst. 

Publisert 08.11.2017

Tema i dette nyhetsbrevet er skolestruktur, foreldreveiledning, priser på skolefritidsordning, barnehagevedtekter, ny rektor ved Testmann Minne skole og oppvekstutvalgets møte med innvandringstjenesten og voksenopplæringen.

Her kan du laste ned nyhetsbrevet for november (PDF, 342 kB)

 

Fant du det du lette etter?