Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nyhetsbrev fra oppvekstsektoren

Mai 2017: Enhetsleder for barnehagene er på plass, og dokumenter på høring, er noe av det du kan lese om i brevet.

Nyhetsbrev Oppvekst Indre Fosen mai 2017 (PDF, 215 kB)

Bente Butli - Klikk for stort bilde Enhetsleder barnehage på plass

Bente Butli er ansatt som ny enhetsleder barnehage i Indre Fosen fra 1.1.2018. Bente bor i Trondheim, men er opprinnelig fra Norddalen i Åfjord. Bente har lang erfaring som barnehagelærer, og var styrer ved Fembøringen barnehage på Stadsbygda i 16 år før hun begynte som sektorleder barnehage i Rissa kommune høsten 2013. Bente har god kjennskap til barnehagene i Leksvik kommune fra før, og vil få ansvar for å følge opp og være barnehagemyndighet for sju kommunale og ni private barnehager i Indre Fosen.

Arbeidsmiljørgruppa på Fembøringen barnehage, fra venstre: Tove Anita Gustad, Anny Stordahl, Anne Elisabeth Rødsjø og Venche Vårum. Reidun Næss til høyre sitter i styret for Utdanningsforbundet i Rissa.  - Klikk for stort bilde Oppvekstutvalgets april-møte på Stadsbygd

Oppvekstutvalget i Indre Fosen hadde møte på Stadsbygda 21. april. Etter en orientering og omvisning på Fembøringen barnehage, ble resten av møtet holdt på Stadsbygd skole. Utvalget legger møtene ute på barnehagene og skolene for at medlemmene skal bli bedre kjent med de virksomhetene de har ansvar for.

På Fembøringen barnehage møtte oppvekstutvalget barnehagens arbeidsmiljøgruppe, som består av styrer, verneombud, og to arbeidsplasstillitsvalgte. De møtes regelmessig. Det systematiske arbeidet i arbeidsmiljøgruppa har mye av æren for at det er utviklet en sterk vi-følelse i barnehagen. Sykefraværet i barnehagen har gått ned fra over ti prosent til rundt fire prosent i løpet av de siste par årene.

Elevdag i Vanvikan samfunnshus 3. mai. Her joebber deltakerne med gruppearbeidet "innvandrerreisen". - Klikk for stort bilde Voksenopplæring og innvandringstjeneste

Onsdag 3. mai var alle elever og deltakere ved voksenopplæringene i Rissa og Leksvik samlet til elevdag Indre Fosen i Vanvikan samfunnshus. Begge ordførere og oppvekstsjefen var med og orienterte om kommune­sammen­slåinga og hvordan Indre Fosen kommune vil bli organisert. En stor del av dagen var viet gruppearbeidet «Innvandrerreisen». Det er en kartlegging av innvandrernes møte med kommunen: hvordan de har opplevd det, hva som var bra og hva som var mindre bra, både av offentlige tjenester og mellommenneskelige forhold. Gruppene kom med forslag til aktiviteter som bidrar til inkludering, og elevene ble utfordret til å tenke gjennom hvordan de kan bidra til aktiv integrering i lokalsamfunnet.

Skole-dokumenter på høring

Oppvekstutvalget vedtok i møtet 21. april å legge fire nye dokumenter ut på høring. Alle dokumentene gjelder grunnskolene i Indre Fosen kommune og, du finner dem her.

Fristen for å komme med innspill er 2. juni.

Ordensreglement

Dette er et overordnet ordensreglement som skal gjelde for alle skolene. Reglementet definerer hva som er god orden og oppførsel, og sier hva skolene skal gjøre dersom reglene brytes. Skolene kan i tillegg til dette ordensreglementet lage egne trivselsregler som er tilpasset den enkelte skole.

Permisjonsreglement

Formålet med permisjonsreglementet er å sikre likeverdig behandling av alle søknader om permisjon og redusere omfanget av fravær i skolen. Det foreslås blant annet en øvre grense på 10 permisjonsdager per elev og skoleår ved alle skoler i Indre Fosen kommune.

Oppfølging av fravær

Formålet med retningslinjene for oppfølging av fravær er å hindre at elevene opparbeider seg et høyt udokumentert fravær. Det er ofte en sammenheng mellom høyt udokumentert fravær i grunnskolen og frafall i videregående skole. God oppfølging av fravær i grunnskolen er derfor svært viktig for å sikre elevene en god gjennomføring av skoleløpet.

Skolebasert vurdering

Handlingsplanen for skolebasert vurdering beskriver blant annet hvordan skolene skal jobbe med kartlegging og oppfølging av elevenes kunnskaper og ferdigheter. Hensikten med alle karleggingene skolene gjennomfører, er å sikre at elevene får en opplæring som er tilpasset den enkeltes behov.

Tips til nyhetsbrevet? Kontakt finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no

 

 

 

Sist endret 16.05.2017

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef i Indre Fosen kommune (Fra 1.1.18)
932 08 002
Fant du det du lette etter?