Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021

Budsjett-front - Klikk for stort bilde Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 skal behandles av de politiske utvalgene, formannskapet og fellesnemnda før jul.

 

Budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 (PDF, 2 MB)

Avgiftshefte 2018 (PDF, 984 kB)

 

I saksframlegget står det:

Vurdering:

Skatt og rammetilskudd for Indre Fosen kommune i 2018 er vesentlig lavere enn forventet. Rammene for sektorene i 2018 er derfor ikke økt i henhold til lønnsveksten. Ny leieavtale med Unicare Helsefort veier opp for høyere minimumsavdrag, for å unngå ytterligere kutt legger rådmannen derfor frem et budsjett med svært liten margin (0,07%) i 2018.

Grunnet forsinkelser til Evry, har Indre Fosen-databasen ikke kommet på plass i Unit 4. Det fører til at vi ikke vil ha regnskapsskjema 1A, 1B, økonomisk drift og 2A samt økonomisk oversikt investering klar før tidligst 23.11. Dette vil ettersendes så fort vi har tilgang til dem. Det legges likevel inn et midlertidig regnskapsskjema 1A og 1B.

Rådmannens innstilling:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomi- og handlingsplan 2019-2021 vedtas som fremlagt.

2. Låneopptak til investeringer i 2018 i henhold til regnskapsskjema 2 A med inntil kr 304,5 mill. delegeres til rådmannen.

3. Låneopptak til startlån i 2018 i henhold til regnskapsskjema 2 A med kr 15 mill. delegeres til rådmannen.

4. Prisliste for kommunale avgifter og gebyrer i 2018 vedtas som framlagt.

 

Behandles:

NB!

Når de manglende skjemaene (regnskapsskjema 1A, 1B, økonomisk drift og 2A, samt økonomisk oversikt investering) er klare ca. 23. november, legges budsjett og økonomiplan ut på nytt med skjemaene inkludert i dokumentene.

Fant du det du lette etter?