Utmarksbeite

torsdag 8. mars 2018, 19:00 - 21:00

Informasjon

gjerder til besvær og utnyttelse av utmarksressursene på Fosen.

Hvor skal utmarksgjerdet gå? Hvem har ansvar for å sette opp og vedlikeholde gjerdene? Hvorfor må vi ha dyr på utmarksbeite på Fosen? Utmarksbeite og gjerding kan gi mange utfordringer. Rissa Beitelag, Leksvik Beite –og Sankelag og Indre Fosen kommune inviterer alle grunneiere og beitebrukere til åpent møte for å begynne å ta tak i utfordringene man støter på når man har dyr på utmarksbeite. 
Program for kvelden: - Hvordan få til et godt samarbeid mellom grunneiere og beitebrukere? Hvordan kan vi utnytte utmarksressursene på Fosen? Ulike eksempler på hvordan vi gjør det i Hedmark v/Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen i Hedmark - Muligheter for jordskifte i forbindelse med beitebruk og gjerdehold i utmark v/Tore Bjørnbet, Sør-Trøndelag jordskifterett  
Det vil bli enkel servering  
Alle interesserte er velkommen! 

Arr: Rissa Beitelag, Leksvik Beite- og Sankelag og Indre Fosen kommune

Sted

Vanvikan samfunnshus
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender