Du er her: Forsiden
Toppbilde for Leksvik kommune

 

 

 

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.


(Eivind Skeie)

Siste nytt

KOMMUNESTRUKTUR OG SAMFUNNSPLAN
Les de siste referatene fra arbeidet med samfunnsplanen.

Kommunereformen - Fremdriftsplan vedtatt av Leksvik Kommunestyre
Veivalg og tidsplan

Programrådgiver i Leksvik, 60% stilling (6 måneder) – 2.gangs utlysning
Søknadsfrist: 28.desember 2014

Førjuls-café med Stranda Mannskor lørdag 13. desember
Vanvikan samfunnshus kl. 13-16

Forslag til årsbudsjett 2015
Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2015 legges ut til alminnelig ettersyn.

Kunngjøring av vedtak - Rønningstrand
Kommunestyret vedtok i sak 44/14 reguleringsendringen for Rønningstrand, gbnr. 75/29 m.fl i Leksvik kommune. Hovedformålet med planen er å regulere eiendommen til bolig/næring (hotelldrift).

Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for kommunene på Fosen
Regjeringen har tatt initiativ til en nasjonal kommunereform som innebærer at alle landets kommuner skal vurdere alternativer til dagens kommuneinndeling. Styret i Fosen regionråd har vedtatt at det skal utredes én felles Fosen kommune som del av kommunereformen. Som del av dette arbeidet ble det også vedtatt å gjennomføre en innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes geografiske tilhørighet og oppfatninger av retningsvalg for den enkelte kommune.

Oppstart av navnesak i Leksvik kommune
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge har bedt Kartverket reise navnesak på skrivemåten av noen stedsnavn i Leksvik kommune:

Ny kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr legges ut for høring
Høringsfrist: 05.11.2014

Motorferdsel i utmark - utlysing av leieløyver
Søknadsfrist 01. september hvert andre år

Etterlysning fra Leksvik Skolemusikkorps
Mye er savnet

Kommuneplanens samfunnsdel – Innhold og medvirkning
Utfordringene og planprosessen

Vil du gjøre en forskjell for et barn som har det vanskelig?
Hvert år trenger over 1200 barn og unge et fosterhjem i Norge

Trenger du bostøtte?
Informasjoner fra Husbanken

Terminliste for Allidrett 2014-2015
Gjelder barn som er født i 2005-2009


Kontaktinfo

Adresse:
Leksvik kommune
Vinnasand 9
7120 LEKSVIK

Telefon: 74 85 51 00
E-post: Post@Leksvik.kommune.no

Åpent: 09.00 - 15.00

TLF: 09.00 - 15.00

ORG.nr. : 944 426 124

Døgnåpent legekontor via nettet

Hva skjer

Det er for tiden ingen aktiviteter

Revidert kart over Leksvik

Selges på Servicekontoret, kr. 100,-
Leksvik kartet 2013
Leksvik kommune, 7120 Leksvik, tlf: 74 85 51 00, faks: 74 85 51 01, e-post:
Åpningstid: 09.00 - 15.45
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS