Du er her: Leksvik / Artikkelarkiv
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Leksvik kommune

EIENDOMMER FOR STORE VERDIER.

 

Leksvik kommune har en betydelig bygnings- og eiendomsmasse som er verdt flere hundre millioner kroner. Den senere tid har er det satt fokus på dette gjennom diskusjonen omkring salg av Eide-tomta. Salg av kommunens eiendommer drøftes ofte som et virkemiddel for å bedre kommunens økonomi, både fordi det frigjør kapital og gir mindre kostnader til vedlikehold. Det kan derfor være fornuftig å redegjøre for hva kommunens eiendomsmasse egentlig består av:

 

Hovedtyngden av kommunens eiendommer er bebygde eiendommer som inneholder kommunal virksomhet, f.eks. skole, barnehage og sykehjem. Dette er eiendommer som er lite aktuelt å selge. Dernest kommer kommunens boligeiendommer, både vanlige utleieboliger og omsorgs- /trygdeboliger. Kommunens boligmasse skal drives i balanse, d.v.s. at husleieinntekter normalt skal dekke kommunens kostnader med boligene.

 

Den tredje gruppen av kommunale eiendommer er industri- og boligtomter i regulerte felt. Dette er eiendommer som er tilgjengelig for salg hele tiden..

 

Til slutt har en de øvrige eiendommene i kommunen. Dette kan være bebygde eiendommer med ”ikke-kommunal” virksomhet, og ubebygde tomter som kommunen av ulike årsaker sitter med. Det er først og fremst disse eiendommene som det vil være ”lønnsomt” å kvitte seg med. Eksempel på slike eiendommer som rådmannen har foreslått å selge er kommuneskogen/Myran-Ytre og Eide-tomta. Det kan ellers være mange grunner til at kommunen ikke bør selge eiendommer, for eksempel for bedre å kunne styre fremtidig arealbruk i bestemte områder.

 

Salg av kommunal eiendom er en avgjørelse som treffes av kommunestyret. Kommunestyret vil sannsynligvis måtte ta stilling til flere eiendomssalg i løpet av 2005. 

 

Erlend Myking

Leksvik kommune, 7120 Leksvik, tlf: 74 85 51 00, faks: 74 85 51 01, e-post:
Åpningstid: 09.00 - 15.45
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS